Starte AS, Enkeltpersonforetak eller NUF


ExProfesso tilbyr omfattende støtte og ekspertise for de som vurderer å starte et aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak eller et norsk utenlandsk foretak (NUF). Deres erfarne rådgivere guider kundene gjennom alle trinnene i oppstartprosessen, fra valg av selskapsform til registrering og etterfølgende administrative forpliktelser. For de som vurderer å etablere et aksjeselskap, gir ExProfesso nødvendig veiledning om aksjekapital, selskapsorganisasjon og utarbeidelse av nødvendige stiftelsesdokumenter. For enkeltpersonforetak gir de støtte ved registrering, utarbeidelse av regnskapssystem og rådgivning om skatteforpliktelser. Når det gjelder et norsk utenlandsk foretak, gir ExProfesso nødvendig veiledning om registreringsprosesser og internasjonale skatteforhold.

ExProfessos tjenester innen oppstart av selskap gir kundene en solid plattform for å starte og drive virksomhet i samsvar med gjeldende lover og regler. Denne helhetlige støtten sikrer ikke bare en smidig oppstart, men gir også viktig innsikt i skatte- og regnskapsforpliktelser, slik at bedriftseiere kan fokusere på vekst og suksess i stedet for administrative bekymringer.

  • Veiledning om valg av riktig selskapsform.
  • Registreringsstøtte for alle selskapsformer.
  • Rådgivning om aksjekapital.
  • Hjelp med stiftelsesdokumenter.
  • Veiledning for enkeltpersonforetak.
  • Utarbeidelse av regnskapssystem.
  • Veiledning om registreringsprosesser.
  • Profesjonell hjelp gjennom oppstarten.
  • Støtte med lover og regler.
  • Frigjøre eiere fra admin bekymringer.